Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége

3.2 Költségvetések, beszámolók

2014-es költségvetési beszámoló

3.3 Működés
 

Az önkormányzat működési célú bevételeit

28.118 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

43.345 ezer forintban

A személyi juttatásokat

13.031 ezer forintban,

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

2.469 ezer forintbann,

A dologi kiadásokat

13.417 ezer forintban

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

3.350 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadásokat

2.957 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

0 ezer forintban

A beruházások összegét

800 ezer forintban

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

651 ezer forintban

Az éves létszám-előirányzatot

ebből:

18 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

3 főben

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

15 főben