Ebösszeírás Doba község közigazgatási területén

Ebösszeírás Doba község közigazgatási területén

Tisztelt Ebtartók!

Doba község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2015. február 02. – 2015. február 28. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Adatlap igénylése:

Az adatlap személyesen átvehető Doba Község Önkormányzatánál (8482 Doba, Kossuth u.10.), vagy letölthető a Doba község honlapjáról az alábbi linkről:

Adatlap letöltése.....

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen, Doba Község Önkormányzatánál, vagy telefonon (88/502-920) kérhető.

Az ebek bejelentése 2015. február 28-ig az alábbi módok egyikeként teljesíthető:

  • postai úton a kitöltött és aláírt adatlapokat Doba Község Önkormányzatának (8482 Doba, Kossuth u 10.),

  • személyesen, Doba Község Önkormányzatánál (8482 Doba, Kossuth u 10.) leadva, vagy

  • e-mailben a doba@somlo.hu címre beküldve.

Felhívjuk egyúttal az Ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • 2013. január 1-jétől a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/b § (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb ebek csak mikrochippel (traszponderrel) megjelölve tarthatók. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírás adatlap kitöltése előtt azt pótolja!

  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

  • Az Ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (xii. 31.) korm. rendeletben foglaltak alapján – 30.000 ft pénzbírság.

Somlóvásárhely, 2015. január 30.


Szlottáné Turi Edina

jegyző