Lakossági fórum - Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésével kapcsolatban

HIRDETMÉNY
 
 
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Doba Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.
 
A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Doba Község Önkormányzatának 6/2017.(VII.11.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.doba.hu honlapon.)
 
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:Doba lakossága és dobai ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.
 
 
A véleménynyilvánítás határideje:2017. augusztus 8-tól- 2017. augusztus 29-ig.
 
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.
 
♦ ♦ ♦
 
A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017. augusztus 16.-án, 12.10 órától –12.40 óráig           
Helyszín: Kultúrház (8482 Doba,Kossuth u. 10. )
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2017. augusztus 24.
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a doba@foepitesz.com email címre.
 
 
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
 
 
Doba, 2017. augusztus 7.
                                                                                                …...........................
                                                                                                    Horváth Zoltán
                                                                                                      polgármester