MEZŐŐRI ÁLLÁSHIRDETÉS

DOBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐŐRI ÁLLÁSHIRDETÉS


 

1. A munkakör tartalma: Doba közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.

2. Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság
betöltött 18. életév
büntetlen előélet
fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre és lőfegyver

vadász engedély
B kategóriájú vezetői jogosítvány.

3. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség/képesítés: középfokú végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány ,

4. Egyéb feltételek:

Az alkalmazásra kerülő személynek

a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretekből,
lőfegyver ismeretből, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott ismeretekből vizsgát kell tennie.

Az elbírálás szempontjából előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

5. Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint

6. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 2 hónap próbaidő alkalmazása mellett, teljes munkaidőben.

7. A mezőőri állás Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntésétől függően, várhatóan 2015.01.01-jétől tölthető be.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 19.

 

9. A pályázatnak tartalmaznia kell:

fényképpel ellátott, a pályázó szakmai végzettségét, kompetenciáját is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolatát,
a lőfegyvertartási engedély másolatát,
A1 és B kategóriájú vezetői jogosítvány másolatát,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:

Doba Község Önkormányzata

8482 Doba, Kossuth u. 10.

Horváth Zoltán polgármester részére címezve

A pályázatokat Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Érdeklődni személyesen vagy a 88/502-920 telefonszámon lehet.

Mezőőri álláshirdetés