10/2019.(X.25.) önkormányzati rendelete Doba Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról