10/2023. (IX.12.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól