11/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról