11/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról