2/2022. (I. 18.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről