4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete Doba Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról