6/2005.(X.12.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről