6/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete Doba Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról