7/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelete Doba Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról