7/2020. (XI.3.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól