7/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról