7/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról