8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást tartalmazó e.r. hatályon kívül helyezéséről