8/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról