9/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete Doba Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról