május 2014

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a Doba Önkormányzat internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Doba Önkormányzat. Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a kormányzati portálról is elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást a kormányzati portálon vehet igénybe. Ezekben azesetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a kormányzati portálra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.)
 
A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe:
A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02
EU közösségi adószám: HU 14992511
Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023
Elérhetőségek és kapcsolati adatok: http://virtualpark.hu/

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Doba Önkormányzat a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez a Google Anitycs szolgáltatáshoz szükséges mértékben adja át.
További informűciók: https://www.google.com/analyti...

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön megtisztel bennünket azzal, hogy elégedettség-mérő űrlapunkat kitölti, véleménye statisztikai adatként, az Ön személyével össze nem köthető módon (anonimizáltan) kerül rögzítésre a kormányzatiportál mellett működő központi számítógépen.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, Dabrony oldalunk űrlapját használhatja. Ilyenkor meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email), valamint kérdését vagy véleményét.

Ezeket az adatait eljuttatjuk a Doba Önkormányzat illetékeseihez; válaszukkal megkeressük Önt.

Ha Ön úgy gondolja, hogy kérdése másokat is érint és javasolja azt felvenni a Gyakran Ismételt Kérdések közé, akkor ugyancsak meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email), valamint kérdését.

Amennyiben részt kíván venni a Doba Önkormányzat tevékenységét érintő véleménycserében, azt a kormányzati portál Fórumán, az ottani szabályok szerint, a megfelelő témacsoportokban teheti meg; adatait ilyenkor a kormányzati portál kezeli.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. A Doba Önkormányzat más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait – erről általános adatvédelmi tájékoztatónk szól.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk: elérhetőségeink.

Tisztelettel:
jegyző

Közadatkereső

Kép: 

KÖZADATKERESŐ

Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége

3.2 Költségvetések, beszámolók

2014-es költségvetési beszámoló

3.3 Működés
 

Az önkormányzat működési célú bevételeit

28.118 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

43.345 ezer forintban

A személyi juttatásokat

13.031 ezer forintban,

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

2.469 ezer forintbann,

A dologi kiadásokat

13.417 ezer forintban

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

3.350 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadásokat

2.957 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

0 ezer forintban

A beruházások összegét

800 ezer forintban

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

651 ezer forintban

Az éves létszám-előirányzatot

ebből:

18 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

3 főben

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

15 főben

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

                                                                                        A szerv vezetői

 

A szerv vezetőjének, vezetőinek, neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Jegyző: Bendes István
Tel.: +36 20/624-2002
E-mail cím: jegyzo@solovasarhely.hu
 

Polgármester: Horváth Zoltán
Tel.: +36 30 939 5561

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás

megnevezése, hivatali elérhetősége

 

Szociális osztály:

Ügyintézők:

Kovács Lászlóné

Tel.: 06/88502-920

E-mail cím : doba@somlo.hu

 

Adóügyi ügyintéző :

Ügyintéző:

Csík Orsolya

Tel.: 06/88-502-920

E-mail cím: doba@somlo.hu

 

Anyakönyvvezetés, népességnyilvántartás:

Ügyintéző:

Kovács Lászlóné

Tel.: 06/88-502-920

E-mail: doba@somlo.hu

Pénzügy:

Ügyintézők:

Varju Szilvia

Tel.: 06/88-502-920

E-mail: doba@somlo.hu

 

 

 

 

 

 

Adminisztrátor:

-

Falugondnok

Horváth Tivadar
+36 70 38136281.2 A felügyelt költségvetési szervek:

Oktatási Intézmény
 1. Óvodai Tagintézmény Doba

   

  Intézmény vezetője

  Reiner Jánosné

  E-mail cím

   

  Telefonszám

  06/88-278-220

  Cím

  8482 Doba, Árpád utca 14 .Kulturális Intézmények:
 

Klub Könyvtár

 

Könyvtárvezető: Kertész Anette Gyöngyi

Cím:

8482 Doba, Árpád u. 15.

 
Ellátottjogi képviselő
Török Katalin
telefon: 06-20/4899-661

1.3 Gazdálkodó szervezetek:
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet.
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek:
http://www.kormanyhivatal.hu/h...

 

Ingyenes letöltések

Az oldalon megjelenített nyomtatványokat LibreOffice, és Adobe reader programokkal lehet megjeleníteni a következő határozat szerint: 1479/2011. (XII. 23.).
A programokat mindenki ingyenesen telepítheti mind az otthoni, mind a üzleti számítógépére.
Bővebben: http://nyiltformatum.magyarors...

A programokat a következő helyről beszerezhetőek:
http://hu.libreoffice.org/letoeltes
http://get.adobe.com/hu/reader/otherversion

Oldalak