Polgármesteri Köszöntő

Kedves Látogatónk!

Doba község Önkormányzati Képviselő-testülete és polgárai nevében tisztelettel köszöntöm Önt településünk honlapján.

Öröm számomra, hogy Internetes kalandozása során felkeresi oldalainkat, információt kaphat gazdag kulturális életünkről, szolgáltatásainkról, valamint mindazon érdekességekről, amelyek életünkkel kapcsolatosak. Azt reméljük, hogy a folyamatosan megújuló, állandó aktualitásokkal bővülő honlapunk segítségével sikerül olyan információkra szert tennie, amelyek felkeltik az érdeklődését irántunk.

Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm Doba lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap információival. Fontos, hogy együttesen alakítsuk ki, töltsük meg tartalommal fejezeteit, észrevételeikkel járuljanak hozzá egy településünkhöz méltó hivatalos honlap kialakításához.

Tisztelettel:

Horváth Zoltán
 polgármester


 

Az önkormányzat e-mail címe: doba@somlo.hu


 

Lakossági fórum - Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésével kapcsolatban

HIRDETMÉNY
 
 
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Doba Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Jegyzőkönyvek 2017. év

Rendeletek 2017. év

CsatolmányMéret
PDF ikon 1/2017. (I. 27.) önk.rend.a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 7/2013. (X. 14.) ö.r. módosításáról179.47 KB
PDF ikon 2/2017. (II.16.) önk. rend. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1.27 MB
PDF ikon 2/2017.(II.16.) önk.rend. 1-8 melléklete542.45 KB
PDF ikon 3/2017. (III. 7.) önk.rend. az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II.16.) önk.rend. módosításásról371.08 KB
PDF ikon 3/2017.(III.7.) önk.rend. 1.melléklete184.88 KB
PDF ikon 4/2017.(V.30.) önk.rendelet-Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról198.02 KB
PDF ikon 5/2017.(V.30.) önk.rendelet - az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról206.62 KB
PDF ikon 6/2017.( VII.11.) önk.rendelet a településfejlesztéssel, t.rend. és t.kép-érv.összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szab.-ról162.94 KB
PDF ikon 7/2017. (X. 3.) ö.r. SzMSz módosításásról1014.88 KB
PDF ikon 8/2017.(X.3.) ö.r.a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról334.97 KB
PDF ikon 9/2017.(X.3.) ö.r. az egészségügyi alapellátás körzeteiről431.89 KB
PDF ikon 10/2017.(X.3.) ö.r.a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól1.14 MB
PDF ikon 11/2017. (XI. 21.) ö.r. a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól 1.46 MB
PDF ikon 12/2017.(XI.21.)ö.r.Doba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2010. (IX.23.) ö.r. módosításáról780.27 KB
PDF ikon 13/2017.(XI.21.) mö. r. a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 10/2017. (X.02.) ö. r. módosításáról231.54 KB

Oldalak